องค์การบริหารส่วนตำบลกองโพน info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
กองโพน
อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลกองโพน อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
image ประชาสัมพันธ์ต่างๆ
ประชาสัมพันธ์รับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ2568
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือเกษตรกรงดการปลูกข้าวนาปีต่อเนื่อง
สนใจสมัครเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาฟุตซอล อบต.กองโพน ครั้งที่ 6 ประจำปีงบประมาณ 2566 โหลดใบสมัครตามลิ้งค์เลยคะ https://www.kongphon.go.th/index/load_data/?doc=13890
ขอเชิญร่วมเชียร์ และร่วมชมการแข่งขันกีฬาระดับตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ในระหว่างวันที่ 21 - 23 มีนาคม 2566 ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านไทรงาม ตำบลกองโพน อำเภนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี
วันที่ 26 มกราคม 2566 นายเชื่อม ลุนลี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกองโพน มอบหมายให้ นายอมรวิทย์ แก้วมีศรี นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ จ่าเอกขวัญเมือง ต้นวงษ์ เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย...
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 นายเชื่อม ลุนลี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกองโพน มอบหมายให้ นางสาวนิพัทธา ชาติชำนิ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ พร้อมเจ้าหน้าที่ สังกัด สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลกองโพน ????️‍♀️...
วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 นายเชื่อม ลุนลี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกองโพน มอบหมายให้ นายไชยวัฒน์ สันโดด นายช่างประปาชำนาญงาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ สังกัด กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลกองโพน ????ออกปฏิบัติงานดังนี้ 1....
วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 นายเชื่อม ลุนลี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกองโพน มอบหมายให้ จ่าเอกอดุลย์ พรมมานอก รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกองโพน ????ฝึกซ้อมดับเพลิงให้แก่พนักงานและลูกจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลกองโพน
 
image งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โครงการมหัศจรรย์1000วันแรกของขีวิต [25 กรกฎาคม 2566]
การขับเคลื่อนโครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด [25 กรกฎาคม 2566]
เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2566 นายเชื่อม ลุนลี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกองโพน พร้อมด้วย พร้อมด้วย พันจ่าเอกอดูลย์ พรมมานอก รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกองโพน และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลกองโพน... [13 มีนาคม 2566]
โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน [18 ตุลาคม 2565]
 
image งานสวัสดิการสังคม
กิจกรรมส่งเสริมด้านสุขภาพและส่งเสริมอาชีพของผู้พิการตำบลกองโพน [20 มิถุนายน 2565]
 
check_circle ประชาสัมพันธ์
ภูมิสารสนเทศ(GIS)สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม
   map


ประชาสัมพันธ์ลงทะเบียนผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568


ขอเชิญร่วมเชียร์ และร่วมชมการแข่งขันกีฬาระดับตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ในระหว่างวันที่ 21 - 23 มีนาคม 2566 ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านไทรงาม ตำบลกองโพน อำเภนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี


การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 (แจ้งเตือนให้ชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565)


camera_alt ภาพกิจกรรม
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ออกพื้นที่บริการประชาชนรับชำระค่าน้ำประปาหมู่บ้าน บ้านกองโพน หมู่ 1 ตำบลกองโพน [2 พฤศจิกายน 2566]
วันที่ 30 ตุลาคม 2566 นายเชื่อม ลุนลี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกองโพน พร้อมด้วยนายธงศร บุญเอนก รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกองโพน นายจำนงค์ วงศา รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกองโพน นายสุจี ธนะวงค์... [1 พฤศจิกายน 2566]
วันที่ 26 ตุลาคม 2566 นายเชื่อม ลุนลี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกองโพน มอบหมายให้จ่าเอกขวัญเมือง ต้นวงษ์ เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พร้อมด้วยนายอมรวิทย์ แก้วมีศรี นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ... [27 ตุลาคม 2566]
วันที่ 26 ตุลาคม 2566 นายเชื่อม ลุนลี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกองโพน พร้อมด้วยจ่าเอกธงเอก เจริญสุข ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกองโพน พันจ่าเอกอดุลย์ พรมมานอก รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกองโพน จ่าเอกประสิทธิ์... [27 ตุลาคม 2566]
 
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์ รับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุประจำงบประมาณ2568 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview13
แผ่นพับการติดตั้งบ่อดักไขมัน
เผยแพร่วันที่ : 5 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview8

chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
บุคลากรภายใน
thumb_up ผู้บริหารองค์กร
นายเชื่อม ลุนลี
นายก อบต. กองโพน
โทร : 061-091-4568
นายเชื่อม ลุนลี
นายก อบต. กองโพน
โทร : 061-091-4568
จ่าเอกธงเอก เจริญสุข
ปลัด อบต.กองโพน
โทร : 081-069-3495
จ่าเอกธงเอก เจริญสุข
ปลัด อบต.กองโพน
โทร : 081-069-3495

สถิติ sitemap
วันนี้ 29
เดือนนี้5,366
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.65)39,157
ทั้งหมด 186,799


play_arrow วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน
public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
กศ.
29/11/2566
29/11/2566
ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประเด็นการดูแลและพัฒนาเด็กที่มีความต้องการพิเศษ ตอนที่ 1 (เด็กที่มีความต้องการพิเศษ : บทบาทของครูเมื่อผู้ปกครองยังไม่ยอมรับ)
กศ.
17/11/2566
17/11/2566
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะครูในการปฏิบัติหน้าที่แนะแนวที่เชื่อมโยงตามข้อตกลง ในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA) ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
[สิ่งที่ส่งมาด้วย 1-5]
[สิ่งที่ส่งมาด้วย 6]
กพส.
13/11/2566
13/11/2566
การเสนอคำขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ขององค์การบริหารส่วนตำบล
กค.
16/10/2566
16/10/2566
โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่ 5
สน.คท.
04/12/2566
04/12/2566
กำหนดวิธีปฏิบัติในการให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบสาธารณภัย กรณีช้างป่าหรือสัตว์ป่าทำลายพืชผลทางการเกษตร รวมถึงชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กต.
04/12/2566
04/12/2566
ขอแก้ไขชื่อภาษาอังกฤษของศูนย์ข้อมูลการเลือกตั้งท้องถิ่นแห่งชาติ (NLC)

ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ
ข้อมูลสารสนเทศ

× องค์การบริหารส่วนตำบลกองโพน