องค์การบริหารส่วนตำบลกองโพน info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
กองโพน
อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลกองโพน อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
image ประชาสัมพันธ์ต่างๆ
วันที่ 23 มกราคม 2567 นายเชื่อม ลุนลี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกองโพน มอบหมายให้ นายอมรวิทย์ แก้วมีศรี นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ พร้อมเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลกองโพน ออกปฏิบัติงานตัดหญ้า ตัดแต่งต้นไม้...
วันที่ 23 มกราคม 2567 นายเชื่อม ลุนลี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกองโพน มอบหมายให้ จ่าเอกขวัญเมือง ต้นวงษ์ เจ้าหน้าที่พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พร้อมเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลกองโพน ...
เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2567 นายเชื่อม ลุนลี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกองโพน เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายในต้านยาเสพติด ไทรงามเกมส์ ณ โรงเรียนบ้านไทรงาม ตำบลกองโพน
????วันที่ 13 มกราคม 2567 นายเชื่อม ลุนลี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกองโพน พร้อมด้วย นายธงศร บุญเอนก รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกองโพน นายจำนงค์ วงศา รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกองโพน นายสุจี ธนะวงค์...
เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2567 นายเชื่อม ลุนลี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกองโพน พร้อมด้วย นายธงศร บุญเอนก รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกองโพน นายจำนงค์ วงศา รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกองโพน จ่าเอกธงเอก เจริญสุข...
โรคติดต่อและภัยสุขภาพที่ควรเฝ้าระวังในช่วงฤดูหนาว
คิวอาร์โค๊ดสำหรับการแจ้งข้อมูล เรื่อง ร้องเรียนด้านผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนจากสถานประกอบกิจการปศุสัตว์
ประชาสัมพันธ์รับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ2568
 
image งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์แนวใหม่ RE-X-RAY โครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน อบต.กองโพน [12 มกราคม 2567]
โครงการมหัศจรรย์1000วันแรกของขีวิต [25 กรกฎาคม 2566]
การขับเคลื่อนโครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด [25 กรกฎาคม 2566]
เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2566 นายเชื่อม ลุนลี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกองโพน พร้อมด้วย พร้อมด้วย พันจ่าเอกอดูลย์ พรมมานอก รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกองโพน และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลกองโพน... [13 มีนาคม 2566]
 
image งานสวัสดิการสังคม
กิจกรรมส่งเสริมด้านสุขภาพและส่งเสริมอาชีพของผู้พิการตำบลกองโพน [20 มิถุนายน 2565]
 
check_circle ประชาสัมพันธ์
ภูมิสารสนเทศ(GIS)สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม
   map


ประชาสัมพันธ์ลงทะเบียนผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568


ขอเชิญร่วมเชียร์ และร่วมชมการแข่งขันกีฬาระดับตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ในระหว่างวันที่ 21 - 23 มีนาคม 2566 ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านไทรงาม ตำบลกองโพน อำเภนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี


การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 (แจ้งเตือนให้ชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565)


camera_alt ภาพกิจกรรม
????️ วันที่ 8 มกราคม 2567 นายเชื่อม ลุนลี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกองโพน มอบหมายให้ นายไชยวัฒน์ สันโดด เจ้าพนักงานประปาชำนาญงาน และบุคคลากรกองช่างในสังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลกองโพน ???? ตรวจสอบระบบสูบและหอถัง... [23 มกราคม 2567]
วันที่ 23 มกราคม 2567 นายเชื่อม ลุนลี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกองโพน มอบหมายให้ นายอมรวิทย์ แก้วมีศรี นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ พร้อมเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลกองโพน ออกปฏิบัติงานตัดหญ้า ตัดแต่งต้นไม้... [23 มกราคม 2567]
วันที่ 23 มกราคม 2567 นายเชื่อม ลุนลี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกองโพน มอบหมายให้ จ่าเอกขวัญเมือง ต้นวงษ์ เจ้าหน้าที่พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พร้อมเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลกองโพน ????... [23 มกราคม 2567]
เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2567 นายเชื่อม ลุนลี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกองโพน เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายในต้านยาเสพติด ไทรงามเกมส์ ณ โรงเรียนบ้านไทรงาม ตำบลกองโพน [16 มกราคม 2567]
 
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์ รับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุประจำงบประมาณ2568 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview21

chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
บุคลากรภายใน
thumb_up ผู้บริหารองค์กร
นายเชื่อม ลุนลี
นายก อบต. กองโพน
โทร : 061-091-4568
นายเชื่อม ลุนลี
นายก อบต. กองโพน
โทร : 061-091-4568
จ่าเอกธงเอก เจริญสุข
ปลัด อบต.กองโพน
โทร : 081-069-3495
จ่าเอกธงเอก เจริญสุข
ปลัด อบต.กองโพน
โทร : 081-069-3495

สถิติ sitemap
วันนี้ 61
เดือนนี้5,366
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.65)39,157
ทั้งหมด 186,799


play_arrow วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน
public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
กสว.
21/02/2567
21/02/2567
ขอความอนุเคราะห์ในการเข้าร่วมการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและรายงานผล
กสธ.
21/02/2567
21/02/2567
แจ้งข้อสั่งการการดำเนินงานการคัดกรอง บำบัดรักษาฟื้นฟูสภาพ และติดตาม ผู้มีปัญหาการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
กสว.
21/02/2567
21/02/2567
การประชุมชี้แจงการจัดเตรียมเอกสารสำหรับการเตรียมการรับการทวนสอบรับรองปริมาณก๊าซเรือนกระจกจากโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเทศไทย รอบที่ 3
กศ.
21/02/2567
21/02/2567
ผลการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเรียนที่ 2/2566
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
กพส.
21/02/2567
21/02/2567
ขอความอนุเคราะห์ส่งแบบสอบถามเกี่ยวกับปัญหาระบบประปาหมู่บ้าน
สน.คท.
20/02/2567
21/02/2567
การปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนกิจการสถานธนานุบาล
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]

ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ
ข้อมูลสารสนเทศ

× องค์การบริหารส่วนตำบลกองโพน