องค์การบริหารส่วนตำบลกองโพน info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
กองโพน
อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลกองโพน อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี
account_box กองช่าง

ผู้อำนวยการกองช่าง
นายธนพัต พรสี่
นายช่างโยธาชำนาญงาน
นายจักรพันธ์ ธนะวงศ์
นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน
นายไชยวัฒน์ สันโดด
เจ้าพนักงานประปาชำนาญงาน
นางสาวนิตยา ศรีทัน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายพลพัฒน์ ศรีพรมมา
ผู้ช่วยวิศวกรโยธา
นายวุฒิศักดิ์ แสงอร่าม
จ้างเหมาดูแลระบบน้ำประปาหมู่บ้าน
นายวุฒิศักดิ์ ปานแดง
จ้างเหมาดูแลระบบน้ำประปาหมู่บ้าน
นายประกาศ ประชุมแดง
จ้างเหมาดูแลระบบน้ำประปาหมู่บ้าน
นายธนารักษ์ บุษงก์
จ้างเหมาดูแลระบบน้ำประปาหมู่บ้าน


× องค์การบริหารส่วนตำบลกองโพน