องค์การบริหารส่วนตำบลกองโพน info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
กองโพน
อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลกองโพน อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี
account_box กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นางปิยาพัชร เหล่าบุตรสา
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โทร : 090-598-8412
นางสาวปวีณรัตน์ เจริญรัตน์
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
นางนิพา ศรีวิเศษ
นักสันทนาการชำนาญการ
นางนิวาส เหล่าบุตรสา
ครู คศ.2
นางวรารัตน์ เหล่าบุตรสา
ครู คศ.2
นางสาวดลพรพรหม ทะยะสุทธิ์
ครู คศ.2
นางสุภารักษ์ จูมลี
ครู คศ.2
นางสาวศรินรัตน์ ธนาโรจน์หิรัญ
ครู คศ.3
นางมรีวัน ลาดโพธิ์
ครู คศ.2
นางมยุรี แก้วพร
ครู คศ.1
นางสาวกฤษณา แสงอร่าม
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
นางสาวมยุรินทร์ พรหมบุตร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวเทียมใจ วิลามาศ
ผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
นางสาวเพชรรุ่ง คำมูล
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
นางพัชนิลรัตน์ สุธรรมวงศ์
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
นางอาทิตยา โพธิยา
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
นางพิศมัย ศิลา
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
นางจุฬารัตน์ โสมสุด
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)


× องค์การบริหารส่วนตำบลกองโพน