messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลกองโพน info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
กองโพน
อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลกองโพน อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี
camera_alt ภาพกิจกรรม
????️ วันที่ 8 มกราคม 2567 นายเชื่อม ลุนลี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกองโพน มอบหมายให้ นายไชยวัฒน์ สันโดด เจ้าพนักงานประปาชำนาญงาน และบุคคลากรกองช่างในสังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลกองโพน ???? ตรวจสอบระบบสูบและหอถัง...[23 มกราคม 2567]
วันที่ 23 มกราคม 2567 นายเชื่อม ลุนลี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกองโพน มอบหมายให้ นายอมรวิทย์ แก้วมีศรี นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ พร้อมเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลกองโพน ออกปฏิบัติงานตัดหญ้า ตัดแต่งต้นไม้...[23 มกราคม 2567]
วันที่ 23 มกราคม 2567 นายเชื่อม ลุนลี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกองโพน มอบหมายให้ จ่าเอกขวัญเมือง ต้นวงษ์ เจ้าหน้าที่พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พร้อมเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลกองโพน ????...[23 มกราคม 2567]
เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2567 นายเชื่อม ลุนลี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกองโพน เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายในต้านยาเสพติด ไทรงามเกมส์ ณ โรงเรียนบ้านไทรงาม ตำบลกองโพน[16 มกราคม 2567]
????วันที่ 13 มกราคม 2567 นายเชื่อม ลุนลี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกองโพน พร้อมด้วย นายธงศร บุญเอนก รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกองโพน นายจำนงค์ วงศา รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกองโพน นายสุจี ธนะวงค์...[15 มกราคม 2567]
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ออกพื้นที่บริการประชาชนรับชำระค่าน้ำประปาหมู่บ้าน บ้านกองโพน หมู่ 1 ตำบลกองโพน[2 พฤศจิกายน 2566]
วันที่ 30 ตุลาคม 2566 นายเชื่อม ลุนลี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกองโพน พร้อมด้วยนายธงศร บุญเอนก รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกองโพน นายจำนงค์ วงศา รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกองโพน นายสุจี ธนะวงค์...[1 พฤศจิกายน 2566]
วันที่ 26 ตุลาคม 2566 นายเชื่อม ลุนลี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกองโพน มอบหมายให้จ่าเอกขวัญเมือง ต้นวงษ์ เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พร้อมด้วยนายอมรวิทย์ แก้วมีศรี นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ...[27 ตุลาคม 2566]
วันที่ 26 ตุลาคม 2566 นายเชื่อม ลุนลี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกองโพน พร้อมด้วยจ่าเอกธงเอก เจริญสุข ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกองโพน พันจ่าเอกอดุลย์ พรมมานอก รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกองโพน จ่าเอกประสิทธิ์...[27 ตุลาคม 2566]
วันที่ 23 ตุลาคม 2566 นายเชื่อม ลุนลี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกองโพน มอบหมายให้ จ่าเอกธงเอก เจริญสุข ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกองโพน หัวหน้าส่วน ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลกองโพน...[24 ตุลาคม 2566]
1 2 3 4 5 6 7 1 - 10 (ทั้งหมด 63 รายการ)

× องค์การบริหารส่วนตำบลกองโพน