องค์การบริหารส่วนตำบลกองโพน info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
กองโพน
อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลกองโพน อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี
camera_alt ภาพกิจกรรม
เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2565 นายเชื่อม ลุนลี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกองโพน พร้อมด้วย บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลกองโพน องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล องค์การบริหารส่วนตำบลพะลาน องค์การบริหารส่วนตำบลพังเคน... [23 มกราคม 2566]
วันที่ 9 มกราคม 2566 นายเชื่อม ลุนลี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกองโพน มอบหมายให้ จ่าเอกธงเอก เจริญสุข ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล จ่าเอกประสิทธิ์ พูลเพิ่ม หัวหน้าสำนักปลัด... [20 มกราคม 2566]
เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2566 นายเชื่อม ลุนลี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกองโพน พร้อมด้วย นายธงศร บุญเอนก นายจำนงค์ วงศา รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกองโพน นายสุจี ธนะวงค์ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกองโพน... [20 มกราคม 2566]
เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2566 นายเชื่อม ลุนลี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกองโพน เข้ารับมอบใบประกาศนียบัตรที่มีการจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อนครบทุกครัวเรือน [20 มกราคม 2566]
วันที่ 14 มกราคม 2566 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ [16 มกราคม 2566]
วันที่ 15 ธันวาคม 2565 นายเชื่อม ลุนลี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกองโพน มอบหมายให้ จ่าเอกขวัญเมือง ต้นวงษ์ เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พร้อมเจ้าหน้าที่ สังกัด สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลกองโพน... [15 มกราคม 2566]
วันที่ 9 ธันวาคม 2565 นายเชื่อม ลุนลี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกองโพน พร้อมด้วย จ่าเอกประสิทธิ์ พูลเพิ่ม หัวหน้าสำนักปลัด และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลกองโพน [13 ธันวาคม 2565]
วันที่ 6 ธันวาคม 2565 นายเชื่อม ลุนลี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกองโพน มอบหมายให้ นายไชยวัฒน์ สันโดด นายช่างประปาชำนาญงาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ สังกัด กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลกองโพน [7 ธันวาคม 2565]
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 นายเชื่อม ลุนลี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกองโพน มอบหมายให้ จ่าเอกขวัญเมือง ต้นวงษ์ เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พร้อมเจ้าหน้าที่ สังกัด สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลกองโพน... [25 พฤศจิกายน 2565]
วันที่ 17 มีนาคม 2565 เวลา 09.50 น. นายเชื่อม ลุนลี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกองโพน มอบหมายให้ นายอมรวิทย์ แก้วมีศรี นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ ปฏิบัติงานพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโควิด-19 ที่หมู่ 5 โรงเรียนบ้านไหล่ธาตุ ตำบลกองโพน... [17 มีนาคม 2565]
1 2 3 4 5 1 - 10 (ทั้งหมด 49 รายการ)


× องค์การบริหารส่วนตำบลกองโพน