messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลกองโพน info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
กองโพน
อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลกองโพน อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การรับสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก อถล.
เผยแพร่วันที่ : 12 มิถุนายน 2567 | เปิดอ่าน : 4
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 8 พฤษภาคม 2567 | เปิดอ่าน : 23
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกองโพน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มีนาคม 2567 | เปิดอ่าน : 53
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกองโพน เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตร กระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) poll
เผยแพร่วันที่ : 26 มีนาคม 2567 | เปิดอ่าน : 32
แบบฟอร์มการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการขอกู้เงินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มีนาคม 2567 | เปิดอ่าน : 24
ประชาสัมพันธ์การตอบแบบสอบถามการมีและใช้มาตรฐานทางจริยธรรมของหน่วยงานภาาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 สำหรับประชาชนผู้ับบริการ หรือผู้มีส่วนได้เสียภายนอกหน่วยงาน poll
เผยแพร่วันที่ : 8 กุมภาพันธ์ 2567 | เปิดอ่าน : 28
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกองโพน เรื่อง รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2567 | เปิดอ่าน : 18
ขยายกำหนดเวลาการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ.2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 พฤศจิกายน 2566 | เปิดอ่าน : 25
ประชาสัมพันธ์ รับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุประจำงบประมาณ2568 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 ตุลาคม 2566 | เปิดอ่าน : 55
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกองโพน เรื่อง ช่องทางการรับชำระเงินค่าน้ำประปา poll
เผยแพร่วันที่ : 25 ตุลาคม 2566 | เปิดอ่าน : 31
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือเกษตรกรงดการปลูกข้าวนาปีต่อเนื่อง poll
เผยแพร่วันที่ : 12 ตุลาคม 2566 | เปิดอ่าน : 31
แผ่นพับการติดตั้งบ่อดักไขมัน poll
เผยแพร่วันที่ : 5 ตุลาคม 2566 | เปิดอ่าน : 26
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ประชาชนรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกองโพน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปีงบประมาณ2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 กันยายน 2566 | เปิดอ่าน : 38
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกองโพน เรื่อง การประชาสัมพันธ์ช่องทางการชำระษี poll
เผยแพร่วันที่ : 4 กันยายน 2566 | เปิดอ่าน : 29
find_in_page สนใจสมัครเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาฟุตซอล อบต.กองโพน ครั้งที่ 5 ประจำปีงบประมาณ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 สิงหาคม 2566 | เปิดอ่าน : 79
แผ่นพับประชาสัมพนธ์แหล่งท่องเที่ยวบ้านถ้ำตาลาว poll
เผยแพร่วันที่ : 22 มิถุนายน 2566 | เปิดอ่าน : 61
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกองโพน เรื่อง การรับ(โอน)พนักงานส่วนตำบลเพื่อดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง(ปลดล็อค) poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มิถุนายน 2566 | เปิดอ่าน : 38
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกองโพน เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 มิถุนายน 2566 | เปิดอ่าน : 31
ประชาสัมพันธ์การให้บริการออกจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง นอกสถานที่ ประจำปีงบประมาณ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 พฤษภาคม 2566 | เปิดอ่าน : 34
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกองโพน เรื่อง คืนเงินเบี้ยปรับและเงินเพิ่ม ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 3 เมษายน 2566 | เปิดอ่าน : 29
1 - 20 (ทั้งหมด 73 รายการ) 1 2 3 4

× องค์การบริหารส่วนตำบลกองโพน