messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลกองโพน info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
กองโพน
อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลกองโพน อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี
account_box ตรวจสอบภายใน
จ่าเอกธงเอก เจริญสุข
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 081-069-3495
นางสาวอำพร บวรศิริกุล
นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

× องค์การบริหารส่วนตำบลกองโพน