องค์การบริหารส่วนตำบลกองโพน info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
กองโพน
อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลกองโพน อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี
account_box สภาองค์การบริหารส่วนตำบล
นายชิณกร สุขเพ็ง
ประธานสภา อบต.
โทร : 096-9891763
นายเพทาย จันที
รองประธานสภา อบต.
โทร : 092-3431298
จ่าเอกธงเอก เจริญสุข
ปลัด/เลขานุการสภา
โทร : 081-0693495
นายสานิตย์ ถ้ำหิน
ส.อบต. หมู่ที่ 1
โทร : 084-2183414
นายสรศักดิ์ ศรีประย่า
ส.อบต. หมู่ที่ 2
โทร : 094-2038642
นายสุดใจ ศรีวงค์สา
ส.อบต. หมู่ที่ 3
โทร : 081-9952912
นายธวัช ไชยหงษ์
ส.อบต. หมู่ที่ 4
โทร : 082-4451451
นายสรอรรถ โคตรนาม
ส.อบต. หมู่ที่ 5
โทร : 063-4922058
นายมนตรี ทองอุลัย
ส.อบต. หมู่ที่ 6
โทร : 094-6320558
นางสาวพรรณี เหล่าบุตรสา
ส.อบต. หมู่ที่ 7
โทร : 063-6322403
นายประกาศ พวงใส
ส.อบต. หมู่ที่ 8
โทร : 080-9436055
นางสาวไพรี ประชุมแดง
ส.อบต. หมู่ที่ 10
โทร : 082-1072475
นายพา รักไทย
ส.อบต. หมู่ที่ 12
โทร : 094-5363789
นายอุทัย สีวงศ์สา
ส.อบต. หมู่ที่ 13
โทร : 082-5047329
นายชัชวาล เชื้ออาษา
ส.อบต. หมู่ที่ 14
โทร : 083-0539770


× องค์การบริหารส่วนตำบลกองโพน