องค์การบริหารส่วนตำบลกองโพน info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
กองโพน
อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลกองโพน อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี
account_box กองคลัง
นางวิลาวัลย์ เคนท้าว
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 096-814-5579
นางจินตนา คนใหญ่
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
นางสาวธัญชนก ธัมโม
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นายธนารักษ์ กันยะกาญจน์
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
นางสาวณัฐวี เคนท้าว
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางสาวธันวา มณีเลิศ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
นายธันย์รัฐปกรณ์ วงษ์สำราญ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นางสาวพรรณทิพา บุญอเนก
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายนิธิโรจน์
จ้างเหมาจดมิเตอร์
นายวิชิต พินิจ
จ้างเหมาจดมิเตอร์น้ำประปา


× องค์การบริหารส่วนตำบลกองโพน