องค์การบริหารส่วนตำบลกองโพน info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
กองโพน
อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลกองโพน อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี
assistant_photo แผนอัตรากำลัง
insert_drive_file แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 - 2569 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 13
insert_drive_file แผนอัตรากำลัง 3 ปี (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ -๒๕๖๖) (ฉบับปรับปรุงครั้งที่(๗) poll
เผยแพร่วันที่ : 20 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 58
insert_drive_file แผนอัตรากำลัง 3 ปี (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ -๒๕๖๖) (ฉบับปรับปรุงครั้งที่(๖) poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 80
insert_drive_file แผนอัตรากำลัง 3 ปี (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ -๒๕๖๖) (ฉบับปรับปรุงครั้งที่๕) poll
เผยแพร่วันที่ : 12 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 63
insert_drive_file แผนอัตรากำลัง 3 ปี (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ -๒๕๖๖) (ฉบับปรับปรุงครั้งที่๔) poll
เผยแพร่วันที่ : 9 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 140
insert_drive_file แผนอัตรากำลัง 3 ปี (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ -๒๕๖๖) (ฉบับปรับปรุงครั้งที่๓) poll
เผยแพร่วันที่ : 20 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 141
insert_drive_file คำสั่งองค์กาบริหารส่วนตำบลกองโพน เรื่อง การแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ภายในองค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 138
insert_drive_file แผนอัตรากำลัง 3 ปี (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ -๒๕๖๖) (ฉบับปรับปรุงครั้งที่๒) poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 180
insert_drive_file แผนอัตรากำลัง 3 ปี (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ -๒๕๖๖) (ฉบับปรับปรุงครั้งที่๑) poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 151
insert_drive_file แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ -๒๕๖๖ poll
เผยแพร่วันที่ : 12 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 213
insert_drive_file แผนอัตรากำลัง3ปี ประจำปีงบประมาณ 2561-2563(ปรับปรุงครั้งที่ 2) poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 206
insert_drive_file แผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 - 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลกองโพน poll
เผยแพร่วันที่ : 16 สิงหาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 239
1 - 12 (ทั้งหมด 12 รายการ) 1


× องค์การบริหารส่วนตำบลกองโพน