องค์การบริหารส่วนตำบลกองโพน info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
กองโพน
อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลกองโพน อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี

สอบถามการให้บริการ / ข้อมูลต่างๆ
องค์การบริหารส่วนตำบลกองโพน อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี

รายละเอียดการสอบถาม


ใส่ code:

 

ลงทะเบียนผู้สูงอายุ ปี 65 เริ่มวันไหนครับ

สามารถลงทะเบียนได้ ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2564 - 30 พ.ย. 64 และ 1 ม.ค. 65 - 30 ก.ย. 65

(โดย:นิรนาม เขียนเมื่อ:14 มีนาคม 2565)

คือดิฉันอยากจะสอบถามว่าปีพ.ศ2022นี้จะมีโครงการขุดสระฟรีใหมคะ่แต่ถ้าไม่มีจะคิดราคาขุดสระแบบใหนคือดิฉันอยากจะชาบช่วยตอบดิฉันดว้ยนะคะ่

ไม่มีนะคะ

(โดย:lochungin123@gmail.com เขียนเมื่อ:18 ธันวาคม 2564)

2 รายการที่ดำเนินการแล้ว× องค์การบริหารส่วนตำบลกองโพน