องค์การบริหารส่วนตำบลกองโพน info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
กองโพน
อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลกองโพน อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี
folder รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ-6-เดือน
insert_drive_file รายงานผลการติดตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2566 - 2570 (รอบ 6 เดือน) ประจำปีงบประมาณ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 30
insert_drive_file รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนปฏฺบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2561 - 2565 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3) ประจำปีงบประมาณ 2565 (รอบ 12 เดือน) poll
เผยแพร่วันที่ : 28 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 29
insert_drive_file รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนปฏฺบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2561 - 2565 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3)ประจำปีงบประมาณ 2565 (รอบ 6 เดือน) poll
เผยแพร่วันที่ : 28 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 78
find_in_page รายงานการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 2561 - 2564 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2) ประจำปีงบประมาณ 2564 (รอบ 12 เดือน) poll
เผยแพร่วันที่ : 15 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 138
insert_drive_file รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนปฏฺบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2561 - 2564 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ ๒)ประจำปีงบประมาณ 2564 (รอบ 6 เดือน) poll
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 142
insert_drive_file ายงานการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 2561 - 2564 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2) ประจำปีงบประมาณ 2563 (รอบ 12 เดือน) poll
เผยแพร่วันที่ : 28 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 95
insert_drive_file รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.๒๕๖๑ - พ.ศ.๒๕๖๔ (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ ๒) ประจำปีงบประมาณ๒๕๖๒(รอบ ๑๒ เดือน) poll
เผยแพร่วันที่ : 3 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 197
1 - 7 (ทั้งหมด 7 รายการ) 1


× องค์การบริหารส่วนตำบลกองโพน