องค์การบริหารส่วนตำบลกองโพน info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
กองโพน
อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลกองโพน อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี
คู่มือการปฏิบัติงาน
คู่มือการปฏิบัติงาน การขอยืมใช้ทรัพย์สินของทางราชการ
เผยแพร่วันที่ : 12 ตุลาคม 2566 | เปิดอ่าน : 6
คู่มือปฎิบัติการงานสารบรรณและการจัดการเอกสาร สำหรับเจ้าพนักงานธุรการ
เผยแพร่วันที่ : 10 มีนาคม 2566 | เปิดอ่าน : 30
แผนปฎิบัติการลดการใช้พลังงานองค์การบริหารส่วนตำบลกองโพน
เผยแพร่วันที่ : 10 สิงหาคม 2565 | เปิดอ่าน : 35
คู่มืการปฎิบัติงานการให้บริการสวัสดิการด้านเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์
เผยแพร่วันที่ : 4 ตุลาคม 2564 | เปิดอ่าน : 54
คู่มือผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
เผยแพร่วันที่ : 25 พฤษภาคม 2564 | เปิดอ่าน : 109
คู่มือประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการหรือพนักงานครูหรือบุคคลากรทางการศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
เผยแพร่วันที่ : 25 พฤษภาคม 2564 | เปิดอ่าน : 117
คู่มือสมรรถนะสำหรับผลการประเมินการปฏิบัติงานข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
เผยแพร่วันที่ : 25 พฤษภาคม 2564 | เปิดอ่าน : 106
วินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น
เผยแพร่วันที่ : 25 พฤษภาคม 2564 | เปิดอ่าน : 104


× องค์การบริหารส่วนตำบลกองโพน