องค์การบริหารส่วนตำบลกองโพน info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
กองโพน
อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลกองโพน อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี
cast แผนการจัดซื้อจัดจ้าง-RSS
rss_feed โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย จำนวน ๑ คัน
เผยแพร่วันที่ : 17 ตุลาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 47
rss_feed โครงการก่อสร้างสนามกีฬา สนามฟุตซอล บ้านกองโพน หมู่ที่ ๑ องค์การบริหารส่วนตำบลกองโพน อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี
เผยแพร่วันที่ : 9 สิงหาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 36
rss_feed โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย จำนวน ๑ คัน
เผยแพร่วันที่ : 13 กรกฎาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 15
rss_feed จัดซื้อรถบรรทุกขยะ (แบบอัดท้าย) โดยมีคุณลักษณะตามมาตรฐานของสำนักงบประมาณกำหนด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
เผยแพร่วันที่ : 13 กรกฎาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 19
rss_feed ก่อสร้างฝายน้ำล้น หมู่ที่ 9 บ้านค้อน้อย ตำบลกองโพน สันฝายสูง 2.00 เมตร ผนังข้างสูง 3.50 เมตร กว้าง 15.00 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลกองโพน อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี
เผยแพร่วันที่ : 20 เมษายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 23
rss_feed ก่อสร้างฝายน้ำล้น หมู่ที่ 9 บ้านค้อน้อย ตำบลกองโพน สันฝายสูง 2.00 เมตร ผนังข้างสูง 3.50 เมตร กว้าง 15.00 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลกองโพน อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี
เผยแพร่วันที่ : 10 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 32
rss_feed ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 (คุ้มดอนป่ากุง)
เผยแพร่วันที่ : 4 ตุลาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 46
rss_feed เสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น อบ.ถ. 46-001 สายแยกทางหลวงชนบทหมายเลข 4017-บ้านค้อ ตำบลกองโพน กว้าง 6.00 เมตร ยาว 470.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 2,820.00 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลกองโพน อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี
เผยแพร่วันที่ : 4 ตุลาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 38
rss_feed ก่อสร้างสนามกีฬา สนามฟุตซอล บ้านกองโพน หมู่ที่ 1 องค์การบริหารส่วนตำบลกองโพน อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี
เผยแพร่วันที่ : 4 ตุลาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 43
rss_feed ก่อสร้างฝายน้ำล้น หมู่ที่ 9 บ้านค้อน้อย ตำบลกองโพน สันฝายสูง 2.00 เมตร ผนังข้างสูง 3.50 เมตร กว้าง 15.00 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลกองโพน อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี
เผยแพร่วันที่ : 4 ตุลาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 37
rss_feed ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนสำราญ-บ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 3-หมู่ที่ 10หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 8,400.00 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลกองโพน อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี
เผยแพร่วันที่ : 4 ตุลาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 36
rss_feed ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านกองโพน หมู่ที่ ๑ - บ้านหนองไก่ป่า หมู่ที่ ๑๑ ตำบลกองโพน กว้าง ๕ เมตร ยาว ๖๖๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๓,๓๑๕ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลกองโพน อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานีิ
เผยแพร่วันที่ : 20 กันยายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 38
rss_feed ก่อสร้างห้องน้ำอาจารย์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลกองโพน (กองโพน) องค์การบริหารส่วนตำบลกองโพน อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี
เผยแพร่วันที่ : 28 มิถุนายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 71
rss_feed ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านกองโพน หมู่ที่ ๑ -บ้านหนองไก่ป่า หมู่ที่ ๑๑ ตำบลกองโพน กว้าง ๕ เมตร ยาว ๖๖๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๓,๓๑๕ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลกองโพน อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี
เผยแพร่วันที่ : 28 มิถุนายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 73
rss_feed เสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง อบ.ถ.46-002 จำนวน 5 ช่วงบ้านไทรงาม หมู่ที่ 8 ตำบลกองโพน กว้าง 6-4 เมตร ยาว 3,830 เมตร หนา 0.05 เมตร พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 21,373 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลกองโพน อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี
เผยแพร่วันที่ : 8 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 160
rss_feed ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน ๕๐ คน (ฐานรากแผ่) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลกองโพน (กองโพน) องค์การบริหารส่วนตำบลกองโพน อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี
เผยแพร่วันที่ : 27 สิงหาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 162
rss_feed ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ
เผยแพร่วันที่ : 18 สิงหาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 165
rss_feed ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๑ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ
เผยแพร่วันที่ : 17 สิงหาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 152
1 - 18 (ทั้งหมด 18 รายการ) 1


× องค์การบริหารส่วนตำบลกองโพน