องค์การบริหารส่วนตำบลกองโพน info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
กองโพน
อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลกองโพน อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี
folder ประกาศทั่วไป
insert_drive_file สูจิบัตรการแข่งขันกีฬาระดับตำบล ประจำปีงบประมาณ 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลกองโพน
เผยแพร่วันที่ : 20 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4
insert_drive_file ประกาศ เรื่องราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.๑)ประจำปี2566
เผยแพร่วันที่ : 10 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกองโพน เรื่อง ประกาศใช้แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ขององค์การบริหารส่วนตำบลกองโพน
เผยแพร่วันที่ : 16 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกองโพน เรื่อง แบบบัญชีรายการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.3) ในเขตองค์การบรบริหารส่วนตบลกองโพน ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 เพื่อใช้ในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2566
เผยแพร่วันที่ : 16 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกองโพน เรื่องรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลกองโพน ประจำปีงบประมาณ 2565
เผยแพร่วันที่ : 28 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกองโพน เรื่อง พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้มีผลการผระเมินในระดับดีมากและดีเด่นขององค์การบริหารส่วนตำบลกองโพน อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี
เผยแพร่วันที่ : 25 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกองโพน เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง
เผยแพร่วันที่ : 24 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกองโพน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสสรหาและเลือกสรรเป็ฯพนักงานจ้าง
เผยแพร่วันที่ : 16 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกองโพน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
เผยแพร่วันที่ : 18 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกองโพน เรื่อง รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง poll
เผยแพร่วันที่ : 26 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 21
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกองโพน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 26 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 13
insert_drive_file ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านกองโพน หมู่ที่ ๑ - บ้านหนองไก่ป่า หมู่ที่ ๑๑ ตำบลกองโพน กว้าง ๕ เมตร ยาว ๖๖๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๓,๓๑๕ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลกองโพน อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานีิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 12
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกองโพน เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณารายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 14
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกองโพน เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการช่วยเหลือ/ไม่ได้รับการช่วยเหลือภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน(วาตภัย)องค์การบริหารส่วนตำบลกองโพน poll
เผยแพร่วันที่ : 20 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 25
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกองโพน เรื่อง พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้มีผลการประเมินการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีมากและดีเด่น ขององค์การบริหารส่วนตำบลกองโพน อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี poll
เผยแพร่วันที่ : 31 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 31
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกองโพน เรื่อง พนักงานส่วนตำบล ผู้มีผลการประเมิณการปฎิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่น ขององค์การบริหารส่วนตำบลกองโพน อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี poll
เผยแพร่วันที่ : 31 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 32
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกองโพน เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย หมู่ที่ ๕ ตำบลกองโพน อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๖๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๒๔๐.๐๐ ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบ อบต.กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 47
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกองโพน เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย หมู่ที่ ๘ ตำบลกองโพน อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี ขนาดกว้าง ๔.๐ เมตร ยาว ๑๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๔๐๐.๐๐ ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบ อบต.กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 51
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกองโพน เรื่อง ให้พนักงานจ้างตามภารกิจพ้นจากตำแหน่ง กรณีอายุครบ ๖๐ ปีบริบูรณ์ poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 47
insert_drive_file ประกาศโครงการลดการใช้พลังงานประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 36
1 - 20 (ทั้งหมด 55 รายการ) 1 2 3


× องค์การบริหารส่วนตำบลกองโพน