messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลกองโพน info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
กองโพน
อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลกองโพน อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี
folder สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน มีนาคม 2566 แบบ สขร.1 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 22
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2566 แบบ สขร.1 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 27
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน มกราคม 2566 แบบ สขร.1 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 17
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน ธันวาคม 2565 แบบ สขร.1 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 31
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน พฤศจิกายน 2565 แบบ สขร.1 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 23
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน ตุลาคม 2565 แบบ สขร.1 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 30
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน มีนาคม 2565 แบบ สขร.1 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 66
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2565 แบบ สขร.1 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 59
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน มกราคม 2565 แบบ สขร.1 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 80
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน กันยายน 2564 แบบ สขร.1 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 54
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน ตุลาคม 2564 แบบ สขร.1 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 101
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน พฤศจิกายน 2564 แบบ สขร.1 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 101
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน ธันวาคม 2564 แบบ สขร.1 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 124
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน กันยายน 2564 แบบ สขร.1 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 59
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน เมษายน 2564 แบบ สขร.1 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 152
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน มีนาคม 2564 แบบ สขร.1 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 136
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2564 แบบ สขร.1 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 155
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน มกราคม 2564 แบบ สขร.1 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 136
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน มีนาคม 2563 แบบ สขร.1 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 186
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน กันยายน 2563 แบบ สขร.1 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 180
1 - 20 (ทั้งหมด 29 รายการ) 1 2

× องค์การบริหารส่วนตำบลกองโพน