messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลกองโพน info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
กองโพน
อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลกองโพน อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี
check_circle ถาม - ตอบ (Q&A)
1. ขอรับรองสิ่งปลูกสร้างต้องเตรียมเอกสารอะไรไปบ้างคะ ? ตอบ : เอกสารที่ต้องเตรียมมา ดังนี้ 1. สำเนาบัตรประชาชน 2. สำเนาทะเบียนบ้าน 3. สำเนาโฉนดที่ดิน (ขนาดเท่าตัวจริง ) 4. รูปถ่ายบ้าน ด้านหน้า ด้านข้าง ซ้าย ขวา ห้องน้ำ ห้องส้วม 5. ขนาดบ้าน กว้าง ยาว บ้านสร้างมาแล้วกี่ปี 2. ชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ไม่ต้องชำระภาษีนา แล้วใช่ไหมคะ ? ตอบ : สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ กองคลัง 045-429-575 3. ติดต่อขอยืมเต้น กับ เก้าอี้ ได้ที่งานไหนครับ ? ตอบ : กองคลัง งานพัสดุค่ะ สอบถามได้ที่หมายเลข 045-429-575 4. เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ออกวันไหนคะ ? ตอบ : ไม่เกินวันที่ 10 ของทุกเดือนค่ะ 5. ชำระภาษี โรงเรือน ช่วงพักเที่ยงได้ไหมครับ ? ตอบ : ได้ค่ะ มีเจ้าหน้าที่คอยให้บริการ ไม่พักกลางวันค่ะ 6. องค์การบริหารส่วนตำบลกองโพนมีการชำระภาษีแบบโอนจ่ายไหมคะ ? ตอบ : มีค่ะ มีการรับชำระภาษีผ่านธนาคาร

× องค์การบริหารส่วนตำบลกองโพน