messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลกองโพน info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
กองโพน
อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลกองโพน อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี
account_box คณะผู้บริหาร
นายเชื่อม ลุนลี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกองโพน
โทร : 061-091-4568
นายธงศร บุญอเนก
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกองโพน คนที่1
โทร : 092-972-3778
นายจำนงค์ วงศา
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกองโพน คนที่2
โทร : 092-765-1940
นายสุจี ธนะวงศ์
เลขานุการนายก องค์การบริหารส่วนตำบลกองโพน
โทร : 081-065-2167
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
จ่าเอกธงเอก เจริญสุข
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 081-069-3495
พันจ่าเอกอดุลย์ พรมมานอก
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 084-9459886
นางวิลาวัลย์ เคนท้าว
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 096-814-5579

ผู้อำนวยการกองช่าง
จ่าเอกประสิทธิ์ พูลเพิ่ม
หัวหน้าสำนักปลัด อบต.
โทร : 087-441-3491
นางปิยาพัชร เหล่าบุตรสา
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โทร : 090-598-8412

× องค์การบริหารส่วนตำบลกองโพน