องค์การบริหารส่วนตำบลกองโพน info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
กองโพน
อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลกองโพน อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี
folder การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
insert_drive_file รายงานโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลกองโพน อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 16
insert_drive_file รายงานการดำเนินการตามนโบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล รอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 22
insert_drive_file โครงการคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 25
insert_drive_file คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลกองโพน ที่ 559 /2564 ลงวันที่ 18 พ.ย. 64 เรื่อง ให้เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นเดินทางไปราชการ poll
เผยแพร่วันที่ : 18 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 89
insert_drive_file คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลกองโพน ที่ 541 /2564 ลงวันที่ 3 พ.ย. 64 เรื่อง ให้เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นเดินทางไปราชการ poll
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 84
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์รับโอน ย้าย พนักงานส่วนตำบลในตำแหน่งผู้บริหารโดยเป็นผู้ที่ดำรงตำแหน่งประเภทระดับและมีฐานะตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งเดียวกันกับตำแหน่งว่างมาดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง(ปลดล็อค)องค์การบริหารส่วนตำบลกองโพน poll
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 139
insert_drive_file การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล(แผนอัตรากำลัง ๓ ปี) poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 220
1 - 7 (ทั้งหมด 7 รายการ) 1


× องค์การบริหารส่วนตำบลกองโพน