องค์การบริหารส่วนตำบลกองโพน info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
กองโพน
อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลกองโพน อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี
folder ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
insert_drive_file รายงานการยืมทรัพย์สินทางราชการ รอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 17
insert_drive_file รายงานช่องทางการรับฟังความคิดเห็นและการรับฟังความคิดเห็นของผู้รับบริการ รอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 23
insert_drive_file รายงานข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ 2566 (รอบ 6 เดือน) poll
เผยแพร่วันที่ : 11 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 24
insert_drive_file ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการด้านงานออกแบบและควบคุมอาคาร งานสาธารณูปโภค การให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2565 (เดือนตุลาคม 2564 ถึง เดือน มีนาคม2565) poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 71
insert_drive_file ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชนด้านการจัดเก็บรายได้ ส่วนงานคลัง ประจำปีงบประมาณ 2565 (เดือนตุลาคม 2564 ถึง เดือน มีนาคม2565) poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 73
insert_drive_file สถิติผู้มาใช้บริการชำระค่าน้ำประปา ประจำปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 180
insert_drive_file สถิติการให้บริการผู้มาขอจดทะเบียนพาณิชย์ ประจำปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 148
insert_drive_file สถิติการให้บริการผู้มาขอใช้บริการประปา ประจำปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 154
insert_drive_file สถิติการให้บริการผู้มาขอใช้บริการไฟฟ้า ประจำปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 150
insert_drive_file สถิติการให้บริการผู้มาขอหนังสือรับรองสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 147
insert_drive_file สถิติการให้บริการผู้มาขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ประจำปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 146
insert_drive_file รายงานข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 163
insert_drive_file สถิติผู้มารับบริการประจำเดือนตุลาคม 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 พฤศจิกายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 235
insert_drive_file สถิติผู้มารับบริการประจำเดือนกันยายน 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 217
1 - 14 (ทั้งหมด 14 รายการ) 1


× องค์การบริหารส่วนตำบลกองโพน