messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลกองโพน info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
กองโพน
อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลกองโพน อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี
image การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง [12 พฤศจิกายน 2564]
วันที่ 8- 9 ตุลาคม 2564 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกองโพนและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกองโพน[9 ตุลาคม 2564]
การประชาคมหมู่บ้านแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)เพิ่เติม (ฉบับที่๒) [5 พฤษภาคม 2564]
การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 - 2565)[5 เมษายน 2564]
1 1 - 4 (ทั้งหมด 4 รายการ)

× องค์การบริหารส่วนตำบลกองโพน